کلیدواژه‌ها = الگوی رشد برونزا
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی تاثیر مخارج استانداردهای ملی در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی کشور

دوره 23، شماره 83، تابستان 1394، صفحه 16-24

عبدالرضا رضایی ارجرودی؛ آمنه تسبیحی