کلیدواژه‌ها = کنترل سیگنال ترافیک
کنترل پیش‌بین مقاوم صریح مبتنی بر مدل در شبکه ترافیک شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.22034/road.2022.323247.2014

مریم محمودی؛ عقیله حیدری؛ علی کریم پور