کلیدواژه‌ها = بازار تاریخی
ساماندهی حمل‌ونقل کالا در بازار تاریخی تبریز

دوره 26، شماره 96، مهر 1397، صفحه 91-100

سید فرزین فائزی؛ حمید اهرابی