کلیدواژه‌ها = ابزار اندازه گیری مقاومت لغزشی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش سرعتی مقاومت لغزشی پیوسته شبکه راه‌ها‌ی آسفالتی و بتنی برای ایران

دوره 26، شماره 95، تابستان 1397، صفحه 161-174

محمد‌رضا سلیمانی کرمانی