کلیدواژه‌ها = قیر
مروری بر روش‌های شیمیایی تثبیت خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.22034/road.2022.312705.1988

واحد قیاسی؛ سینا رشنو


مطالعه تاثیرات خستگی و پیرشدگی قیر در روسازی‌های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22034/road.2022.346930.2055

عرفان هراتی انارکی؛ محمود رضا کی منش


ارزیابی روغن سوخته و تراشه‌ آسفالتی بر روی برخی خصوصیات مخلوط آسفالتی گرم

دوره 30، شماره 113، آبان 1401، صفحه 143-156

10.22034/road.2022.341569.2047

سلیمان جمشیدی؛ واحد قیاسی؛ علی قنبری؛ امین زنگنه


اثر لیگنین و روغن سویا بر خصوصیات رئولوژیکی قیر

دوره 30، شماره 113، آبان 1401، صفحه 261-276

10.22034/road.2022.159684

امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی؛ فرزین پورحیدری ممقانی