کلیدواژه‌ها = درجه نفوذ
تاثیر درجه نفوذ و دما بر روی مشخصات عملکردی قیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22034/road.2022.319362.2006

ملیحه ساربان؛ وحید شیخی؛ مهدی قاسمی