کلیدواژه‌ها = ماستیک قیری
تعداد مقالات: 1
1. مکانیسم خودترمیمی در قیر و روسازی‌های آسفالتی

دوره 29، شماره 106، بهار 1400، صفحه 53-74

10.22034/road.2021.125335

مهدی زال نژاد؛ ابراهیم حسامی