کلیدواژه‌ها = شهر ارومیه
ارزیابی مبادی ورودی شهر ارومیه به لحاظ کالبدی و عملکردی از نگاه گردشگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

10.22034/road.2021.292409.1960

امید مبارکی؛ رضا الهویردیزاده؛ دیاکو شریفی