کلیدواژه‌ها = فاکتور اطمینان
بررسی پایداری شیب‌های سنگی پایدار شده توسط سیستم میخ کوبی

دوره 28، شماره 105، آبان 1399، صفحه 107-118

سید نوید میرهاشمی؛ داوود کامرانی مقصود