کلیدواژه‌ها = بارگذاری تناوبی جانبی
رفتار کیسون های مکشی تحت بارگذاری تناوبی جانبی بلند مدت

دوره 29، شماره 107، تیر 1400، صفحه 19-44

10.22034/road.2021.124806

بابک ابراهیمیان؛ سید محمد منصورزاده