کلیدواژه‌ها = مکان یابی پارکینگ
تعداد مقالات: 1
1. مکان‌یابی پارکینگ‌های طبقاتی با تاکید بر مدیریت توسعه پایدار شهری

دوره 29، شماره 109، زمستان 1400، صفحه 123-140

10.22034/road.2021.280155.1947

محسن شفیعی نیکابادی؛ فاطمه هاشمی