کلیدواژه‌ها = انکر مارپیچ چند صفحه‌ای، ظرفیت باربری (بیرون‌کشش)، مدلسازی عددی، نرم&rlm
ارزیابی عددی ظرفیت بیرون‌کشش انکرهای مارپیچ چند صفحه‌ای برای پایدارسازی شیروانی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/road.2021.297200.1972

محمد عبدلی؛ حمید مهرنهاد؛ محمد حاذقیان


مطالعه عددی تاثیر دست‌خوردگی خاک و زاویه انکر بر ظرفیت بیرون‌کشش انکرهای مارپیچ چندصفحه‌ای در پایدارسازی شیروانی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/road.2022.340901.2045

محمد عبدلی؛ حمید مهرنهاد؛ محمد حاذقیان