کلیدواژه‌ها = توسعه اقتصادی
ارزیابی توسعه پایدار ایستگاه راه آهن تهران با رویکرد توسعه حمل و نقل محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/road.2022.326039.2026

محمدمهدی مهتدی


ارزیابی تاثیرات ناشی از فعالیت فرودگاه‌ها در چهارچوب مفاهیم توسعه پایدار

دوره 27، شماره 98، خرداد 1398، صفحه 75-86

سروش معمارمنتظرین؛ میلاد ابوالحسنی؛ آرمین سپهری راد