کلیدواژه‌ها = ریسک
مدیریت ریسک و تحلیل خطر بزرگراه شهید خرازی( همت تا کرج) با تاکید بر ژئومورفولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22034/road.2021.266414.1933

نیلوفر یاوری


ارایه مدل بهینه حمل و نقل مسافران شهری با رویکرد ریسک

دوره 26، شماره 97، دی 1397، صفحه 55-63

حامد نادرنیا؛ حمید شیرمحمدی


خطرها و تهدیدهای محتمل بر تونل‌های درون‌شهری در حین بهره‌برداری

دوره 26، شماره 96، مهر 1397، صفحه 25-44

مهدی آشتیانی؛ امیرعلی مصطفوی مقدم