کلیدواژه‌ها = راه‌آهن
بررسی اندرکنش دینامیکی ریل و چرخ وسیله نقلیه تحت اثر بریدگی چرخ به وسیله نرم افزار آباکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/road.2021.303288.1982

حسن دیواندری؛ سید محمد حسین محبوب شریفی


بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر افزایش ظرفیت خطوط ریلی (مطالعه موردی محور مشهد – تهران و محور دورود - اندیمشک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/road.2022.337304.2038

محسن عموزاده عمرانی؛ ابراهیم هادیزاده رئیسی؛ میلاد طاهریان