کلیدواژه‌ها = تحلیل دینامیکی
مروری بر طراحی دینامیکی تونل‌ها به روش‌های تحلیلی و عددی

دوره 30، شماره 111، خرداد 1401، صفحه 155-168

10.22034/road.2021.275129.1939

واحد قیاسی؛ شهاب کریمی؛ اسماعیل موسی پور


بررسی پایداری شیب‌های سنگی پایدار شده توسط سیستم میخ کوبی

دوره 28، شماره 105، آبان 1399، صفحه 107-118

سید نوید میرهاشمی؛ داوود کامرانی مقصود


بررسی اثر روانگرایی خاک‌ها بر تونل‌های دوقلو تحت‌بار هارمونیک

دوره 26، شماره 94، فروردین 1397، صفحه 105-128

امین اله جام سحر؛ محمد آزادی