کلیدواژه‌ها = نواحی روستایی
تحلیل اقتصادی ایجاد آزادراه تهران- شمال بر روستاهای پیرامونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22034/road.2021.261785.1928

حسن مومنی؛ احمد ایرانخواه