کلیدواژه‌ها = عابرین پیاده
مروری بر اقدامات ایمنی جهت کاهش تصادفات مربوط به عابرین پیاده

دوره 26، شماره 97، دی 1397، صفحه 1-12

کیوان آقابیک؛ کیارش رادمهر؛ حسین توانا


بررسی آزمایشگاهی زیرسازی و رویه‌سازی محوطه‌های با گذر عابرین پیاده

دوره 26، شماره 96، مهر 1397، صفحه 77-89

محمدمهدی خبیری؛ سیدجواد طباطبایی