طبقه‌بندی و کمی‌سازی خودکار ترک روسازی آسفالتی با استفاده از الگوریتم‌های تشخیص اشیا مبتنی بر یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/road.2022.350483.2066

حسن حسین زاده؛ علی قیامی باجگیرانی؛ محدثه دلاوریان


بررسی شریان‌های جاده‌ای استان مازندران با تاکید بر مدیریت بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.22034/road.2022.358115.2080

فاطمه دهقان فاروجی؛ علی بیت اللهی


پایش تاب‌آوری شهری به منظور کاهش اثرات حوادث طبیعی با تاکید بر زلزله (مطالعه موردی یاسوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.22034/road.2022.350136.2064

احسان روستایی؛ سید یعقوب ذوالفقاری فر


بررسی آزمایشگاهی بهسازی بستر راه با استفاده از الیاف لاستیک، زئولیت، سیمان و آهک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/road.2023.366568.2103

محمدرضا یبلوئی خمسلوئی؛ میثم بیات؛ محسن موسیوند؛ امین نوذری