بررسی خرابی شیارشدگی در مخلوط‌های آسفالتی و راهکارهای بهبود آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/road.2022.337945.2041

ساجد برادران؛ محمود عامری


مروری بر فناوریهای مختلف در مدیریت بحران سیلاب در بخش راه و رودخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/road.2022.338145.2042

مقصود پوریاری


مقایسه نتایج مدلهای رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی نفوذپذیری روسازی بتن اسفنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/road.2022.321232.2011

امیراسماعیل فروهید؛ حسن تاجیک


مروری بر ژئوسنتیک ستون های سنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22034/road.2022.333550.2033

واحد قیاسی؛ ایلیا زکوی


مطالعه تاثیرات خستگی و پیرشدگی قیر در روسازی‌های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22034/road.2022.346930.2055

عرفان هراتی انارکی؛ محمود رضا کی منش


رهیافت قیمت گذاری پارکینگ در فرآیند مدیریت تقاضای سفرهای درون شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22034/road.2022.338592.2043

زهره فنی؛ شهره زاهدی


اولویت بندی روش های بهبود خاک با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22034/road.2022.339166.2044

سروش فرخنده؛ حسین بهرامی؛ جواد احدیان


امکان سنجی مدیریت پویای مقطع عرضی در معابر درون شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22034/road.2022.341662.2048

سید محمد سادات حسینی


پیش‌بینی تقاضای حمل‌ونقل هوایی مسافر در پروازهای فرودگاه کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22034/road.2022.344616.2052

پویان ایار؛ محمد علی زاینده رودی


ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی اصلاح شبکه معابر کلانشهرتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22034/road.2022.343492.2051

فاطمه عزیزی؛ اعظم مرادی؛ مهدی خداداد


طراحی ژئوتکنیکی لندفیل وراهکارهای احداث آنها در خاکهای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

10.22034/road.2022.324326.2020

واحد قیاسی؛ پریسا مولائی تاری


بررسی مدول برجهندگی و عمر خستگی بتن آسفالتی گرم حاوی پلیمر ضایعاتی پلی اتیلن ترافثالات (PET)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

10.22034/road.2022.355982.2076

حسن طاهرخانی؛ محمد رضا ارشدی؛ فرشاد سراوکی؛ مهرزاد موبدی


امکان‌سنجی استفاده از روغن سبوس برنج به‌عنوان جوانساز در مخلوط‌های آسفالتی حاوی تراشه آسفالت بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22034/road.2022.341244.2046

محمدامین حسین زاد درخشان؛ محمود عامری


فراترکیب مقالات فارسی زبان با محوریت آرام‌سازی ترافیک مروری بر سال‌های 1387 تا 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22034/road.2022.348980.2060

سجاد عبدی شیجانی؛ سید محمد حسین دهناد


نقش سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل در ترافیک شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22034/road.2022.344749.2057

عرفان هراتی انارکی؛ محمود رضا کی منش


تولید بتن پاک حاوی مصالح ژئوپلیمری مصرفی در روسازی راه، با بررسی آزمایشگاهی توسط XRF

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/road.2022.346641.2054

محمدحسین منصورقناعی؛ مرتضی بیک لریان؛ علیرضا مردوخ پور


مروری براستفاده از خاکستر بادی برای تثبیت خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/road.2022.333556.2034

واحد قیاسی؛ علی نژدقربانی


بررسی تاثیر مشخصه‌های فنی مصالح سنگی بر میزان تراکم لایه‌ی اساس به روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/road.2022.357646.2079

میلاد راستی؛ محمد مهدی خبیری؛ مجتبی رجبی بهاآبادی


مروری بر روش‌های آزمایشگاهی و تحلیلی در خصوص بررسی رفتار بتن تحت حملات سولفاته و اسیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/road.2022.360597.2085

مصطفی آدرسی؛ حامد مرادی


مطالعه مروری بر انواع روش‌های نوین تشخیص خرابی در روسازی بر اساس قابلیت پیزو-مقاومتی در بتن خودحسگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/road.2022.360617.2087

مصطفی آدرسی؛ بهراد صباغ؛ سمیه شریفی


تحلیل حساسیت اثر نسبی پارامترهای ترافیکی، جغرافیایی و محیطی بر میزان انتشار آلاینده‌های خطرناک از خودروهای سواری (مطالعه موردی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/road.2022.356276.2077

سید عرفان حسینی فر؛ مجید شفیع پور مطلق؛ خسرو اشرفی؛ محمدرضا احدی


نقش پردازش موازی در تخصیص پویای حمل‌ونقل همگانی شهری با محدودیت ظرفیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/road.2022.363031.2092

شهریار افندیزاده؛ حمید میرزاحسین؛ نفیسه دوستی فرد


طبقه‌بندی و کمی‌سازی خودکار ترک روسازی آسفالتی با استفاده از الگوریتم‌های تشخیص اشیا مبتنی بر یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/road.2022.350483.2066

حسن حسین زاده؛ علی قیامی باجگیرانی؛ محدثه دلاوریان