اولویت‌بندی استراتژی‌های تأثیرگذار بر صنعت حمل‌ونقل گازسوز با روش ترکیبی تصمیم‌گیری گروهی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی شرق، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی تولید و عملیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی بندرانزلی

10.22034/road.2021.265305.1930

چکیده

در سالیان اخیر سوخت گاز طبیعی فشرده، به‌عنوان بخشی از سوخت خودروها و جایگزین سوخت‌های بنزین و گازوئیل در سیاست‌های کلان کشور مطرح شد. این موضوع به دلایلی همچون وجود حجم بالای ذخایر گازی در کشور ایران، هزینه تولید کمتر گاز طبیعی نسبت به سوخت‌های بنزین یا گازوئیل، آلایندگی، مشکلات زیست‌محیطی و آلودگی هوا در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت و زیرساخت‌های مناسب جهت آن ایجاد گردید؛ اما با توجه به افزایش میزان مصرف سوخت مایع و روند نامتناسب مصرف گاز طبیعی فشرده در خودروها، صنعت CNG در شرایط فعلی دچار چالش شده است. پژوهش حاضر باهدف بررسی و اولویت‌بندی استراتژی‌های تأثیرگذار صنعت CNG، ابتدا از طریق مصاحبه و دریافت نظرات خبرگان، به روش دلفی، گزینه‌ها و معیارهای مؤثر بررسی و انتخاب می‌شود. سپس به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن معیارها تعیین و به روش دیمتل فازی، رابطه بین معیارها مشخص می‌گردد. در انتها اولویت‌بندی گزینه‌ها از طریق روش آراس انجام می‌شود. بر اساس نتایج حاصله، معیارهای رفاه عمومی و اشتغال‌زایی مهم‌ترین معیارها و راهکار قیمت‌گذاری متناسب سوخت گاز در مقابل بنزین، بهترین گزینه‌ برای تقویت صنعت CNG در بخش حمل‌ونقل می‌باشند.

کلیدواژه‌ها