معرفی روش های نوین سبک سازی ابنیه در زیرساخت های حمل و نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Malayer university

2 گروه مهندسی عمران دانشگاه ملایر

10.22034/road.2021.279122.1944

چکیده

امروزه یکی از معضلات موجود در صنعت ساخت و ساز سنگین بودن جرم ابنیه زیر ساخت های حمل و نقل به دلیل استفاده از مصالح سنتی و قدیمی رایج‌ می باشد که موجب بالا رفتن بار مرده ابنیه می شود که علاوه بر اینکه موجب بالا رفتن هزینه ابنیه حمل و نقل می شود و مقاومت آن را در مقابل زلزله کم می‌کند .لذا در این پژوهش به معرفی روش های نوین صنعت ساخت و ساز که موجب سبک سازی جرم ابنیه حمل و نقل می گردد پرداخته شده است . این فناروی ها که امروه جزء فناوری های نوین در صنعت ساخت و ساز محسوب می شود که در راستای بهینه سازی روش های اجرا، کاهش وزن ابنیه حمل و نقل و صرفه جویی در هزینه، زمان و انرژی زیان های ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله صورت می پذیرد. این روش ها تحت عناوین تکنیک های اجرایی به روش های مختلف تحت عناوین تیلت آپ(tilt-up)، استات وود (stud wood) و استات متال(stud metal مورد بررسی قرار گرفته و توضیحات لازم در هر بخش ارائه گردیده است و در انتها بررسی معایب و مزایای مربوط به هر روش توضیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها