مدل سازی و هزینه یابی تاخیر قطارهای مسافری Modeling and costing of passenger train delays

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس- راه آهن جمهوری اسلامی ایران

2 رئیس گروه برنامه ریزی و تحلیل سیر قطارهای مسافری

3 کارشناس

10.22034/road.2021.314505.1993

چکیده

تاخیر یکی از مهمترین مشکلات سیستم های حمل و نقل ریلی است که هزینه های مادی و معنوی بسیار زیادی دارد. از بین رفتن اعتماد مسافران، اتلاف وقت مسافران، مسدود شدن در سیستم یک خطه، استهلاک دیزل، پرداخت خسارت به مسافران، اتلاف سوخت و... تنها بخشی از هزینه های وارد شده به سیستم حمل و نقل ریلی می‌باشد. در زمینه هزینه‌یابی تاخیر قطارها تاکنون هیچ مطالعه‌ای در ایران انجام نشده است. در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز به علت تاخیر قطارها سالانه میلیاردها تومان هزینه تحمیل می‌شود که در حال حاضر میزان آن مشخص و قابل محاسبه نیست. همچنین زمانی می‌توان حساسیت و درک بهتری نسبت به تاخیرها داشت که میزان زیان تحمیل شده به سیستم مشخص و قابل محاسبه باشد. لذا در این تحقیق سعی می‌شود در ابتدا تمامی عوامل و زیر عامل‌های تاخیر شناسایی شده و سپس تفکیک و دسته‌بندی تمام عوامل و زیر عامل‌های تاخیر همراه با ارتباطات آن‌ها در مدلی شماتیک آورده شود و پس از آن با استفاده از هزینه‌یابی علمی و دقیق، میزان خسارتی که هر کدام از عامل‌های تاخیر در قطارهای مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران وارد می‌نمایند، مشخص گردد که با استفاده از این هزینه‌یابی می‌توان عوامل مختلف را رتبه بندی نمود، میزان خسارت وارد شده به شرکت راه آهن در بازه‌های زمانی مختلف را بررسی کرد و با توجه به حساسیتی که نسبت به انواع تاخیرها به وجود می‌آید در جهت بهبود، کاهش و رفع تاخیرها و همچنین مدیریت بهینه سرمایه‌گذاری تلاش نمود.

کلیدواژه‌ها