مروری بر کاربرد خرده لاستیک در بهبود خصوصیات رفتاری خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

10.22034/road.2022.302236.1977

چکیده

در کمتر پروژه عمرانی است که نگرانی از جنس بستر پروژه عمرانی جهت دارا بودن ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی لازم، دغدغه‌ای را برای مهندسان ایجاد نکرده باشد. خاک‌های مختلف خواص مکانیکی، تورم‌زایی، ظرفیت باربری و نشست پذیری مختلفی دارند؛ لذا شناخت انواع خاک‌های مسئله دار در پروژه و تثبیت آن‌ها با مصالح مناسب اهمیت فراوانی پیدا می‌کند. این خاک‌ها را می‌توان به چهار نوع خاک رمبنده، خاک روانگرا، خاک‌های واگرا و خاک‌های تورم پذیر تقسیم‌بندی نمود. در حال حاضر ضایعاتی مانند لاستیک فرسوده و خرده لاستیک نیز علاوه بر سیمان و... می‌توانند برای بهبود خواص خاک ها امتحان شوند. لاستیک‌ها به علت برخورداری از وزن مخصوص پایین، مقاومت کششی بالا و دوام زیاد می‌توانند کاربردهای زیادی را در کارهای عمرانی به‌خصوص ژئوتکنیک پیدا کنند. در این راستا در سال‌های اخیر تحقیقات بسیاری انجام‌شده است.در این تحقیق پس از معرفی انواع خاک های مسئله دار و بررسی مشخصات هر یک به بررسی ویژگی های خرده لاستیک به عنوان یک ماده ی مسلح کننده‌ی جدید خاک پرداختیم و برخی از کاربرد های اخیر این ماده درجهت تثبیت خاک را مرور کردیم.

کلیدواژه‌ها