بازطراحی شبکه ‌‌حمل و‌نقل درون شهری با رویکرد پایدار(نمونه موردی محور ستارخان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شهرسازی.دانشکده فنی و مهندسی.دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال.تهران.ایران

10.22034/road.2022.302343.1978

چکیده

با رشد روز افزون شهرها و تبدیل شهرهای پر جمعیت به کلان شهر، مسائل و مشکلات شهرهای بزرگ شکل و ابعاد تازه‌ای به خود گرفته‌است. یکی از مهمترین مسائل و مشکلاتی که مدیران و شهروندان شهرهای بزرگ هر روزه با آن سر و کار دارند ‌‌حمل و‌نقل و ترافیک شهری هست. از سوی اولویت‌بندی استراتژی‌های مؤثر به لحاظ میزان اثربخشی در زمان، تحلیل موقعیت و انتخاب استراتژی بهینه، یکی از دغدغه‌های مدیران شهری است. این پژوهش با هدف باز طراحی محور ستارخان با اصول پایداری و مبتنی بر روش تحلیلی از تکنیک‌هایی مانند روش دلفی و مدل تحلیلی SWOTو AHP جهت تحلیل و ارزیابی یافته‌ها بهره گرفته شده‌است. نتایج نشان می که دهد؛ راهبردهای 1. تعریض پوسته، ایجاد فلکه و ارتقای سطح سرویس (3SO)، 2.بکارگیری سیستم‌های ‌‌حمل و‌نقل عمومی پاک و مدرن(6SO)، 3. همه شمول بودن و توجه به گروه‌های خاص (2SO)، 4. افزایش ایمنی و ‌‌‌‌‌‌آرام‌سازی ترافیک (4SO) و 5. منظرسازی و افزایش درآمدهای اقتصادی (9SO) می‌تواند بهبود دهنده وضعت موجود باشد و راهبرد « تعریض پوسته، ایجاد فلکه و ارتقای سطح سرویس» به عنوان الویت اول، شناسایی شد و با کمک نرم افزار AutoCad وSketchUp باز طراحی پیشنهادی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها