بررسی و ارزیابی عرشه، دکل و الگوی کابلی پل‌هایی با سازه کابلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کاشان

10.22034/road.2022.303077.1980

چکیده

پل‌های کابلی یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های سازه‌ای پل‌هاست که با گسترش صنعت پیش تنیدگی در پل‌ها در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم ، ساخت این نوع پل‌ها که دهانه‌های بلندتری را پوشش می‌داد رونق زیادی گرفت.شکل آرایش کابل‌ها در پل‌های کابلی ، یکی از پارامترهای مهم در طراحی و ساخت این نوع پل‌هاست.به‌طوری‌که با انتخاب صحیح شکل آرایش کابل‌ها ، می‌توان صرفه‌جویی زیادی در هزینه‌های ساخت پل‌های کابلی انجام داد.در این پژوهش با بررسی بر روی حدود 40 نمونه از پل‌های کابلی به بررسی مواردی نظیر نوع عرشه،نوع دکل،نوع آرایش کابل‌ها، و .. پرداخته شد. با بررسی حدود 40 نمونه پل‌های کابلی نتایج زیر به دست آمد:بیشترین پل‌های کابلی ساخته‌شده از نوع پل‌های متکی بر کابل و کمترین پل‌های ساخته‌شده از نوع پل‌های کابلی از نوع معلق می‌باشد.بیشترین نوع عرشه به‌کاررفته در پل‌ها حدود67% از نوع آئرودینامیک است و حدود 33% به روش خرپایی احداث می‌شود.بیشترین دکل‌هایی که برای پل‌های کابلی به کار رفتند از نوع y معکوس و کمترین دکل‌هایی که برای ساخت پل‌های کابلی به‌کاررفته‌اند از نوع قاب ویرند یل بوده‌اند.پرکاربردترین پل‌های ساخته‌شده از نوع شبه بادبزنی و کمترین آن‌ها به‌ شیوه الگوی چنگ یا موازی ساخته شدند.بیشترین پل‌های معلق ساخته‌شده به روش کابل‌های قائم بوده‌اند و کمترین آن‌ها به روش کابل‌های مورب بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها