بررسی خط مشی مالیه عمومی در بخش حمل و نقل ایران؛مطالعه موردی مخارج عمومی در زیر بخش حمل و نقل جاده ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مطالعات محیط کسب و کار و تنظیم گری بخشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

10.22034/road.2022.314869.1995

چکیده

این مقاله در تلاش است تا با مطالعه وقایع آشکار شده ضمن ارایه تصویری از وضعیت زیر بخش حمل و نقل جاده ای به مسأله خط مشی گذاری مالیه عمومی در این زیر بخش بپردازد. شواهد حاکی از آن است که در ساختار فعلی نهاد متولی سیاستگذاری و برنامه ریزی حمل و نقل جاده ای، هزینه حمل‌ونقل در کشور و ریسک ترانزیت در مقایسه با مقادیر جهانی به‌دلیل عدم یکپارچگی و انسجام در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بالاست. در نگاه تطبیقی نیز هر چند کیفیت کلی زیر ساخت و نیز کیفیت جاده ها در ایران با عدد متوسط کشورهای اسلامی تقریبا یک میزان است، ‌اما در مقایسه با کشورهایی نظیر مالزی، قطر، ترکیه، آذربایجان، عربستان سعودی، عمان ، کویت، اندونزی رتبه پایین تری را دارد. همچنین از نظر شاخص عملکرد لجستیک نیز ایران با کسب رتبه 64 جایگاه پایین تری نسبت به کشورهای مذکور عملکرد ضعیف تری دارد. بنابراین با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور( مسأله تشدید تحریم ها و رکود اقتصادی)، اقتضاء می نماید تا راهکارتجدید نظر در مالیه عمومی بخش حمل و نقل( اعم از عمومی و خصوصی) به عنوان یک اقدام عاجل و فوری در کشور پیاده شود. علاوه براین به نظر می رسد، مقوله مخارج عمومی حمل و نقل جاده ای در کشور بر پایه خط مشی گذاری در دو حوزه راهبری و توسعه حمل و نقل جاده ای امکانپذیر و قابل پیاده سازی است.

کلیدواژه‌ها