بررسی آسیب پذیری فرونشست با تکنیک درخت مساله در اجزای سیستم حمل ونقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس بخش لجستیک،مدیریت سیستم و بحران مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

10.22034/road.2022.336937.2037

چکیده

آسیب‌پذیری شبکه به بررسی تأثیرات اقتصادی اجتماعی و عملکرد سیستم‌های حمل‌ونقل در شبکه‌های حمل‌ونقل تضعیف شده می‌پردازد. بنابراین، توسعه و استفاده از روش‌شناسی برای ارزیابی ریسک و آسیب‌پذیری شبکه‌های حمل ‌و نقل در برابر فرونشست ضروری است. به علاوه در خصوص مراقبت از سامانه‌های حمل و نقل مانند راه آهن، فرودگاه‌ها و جاده‌ها و بنادر در مقابل خطر فرونشست زمین، وزارت راه و شهرسازی دارای مسئولیت مهمی است. در دهه‌های اخیر، خطر فرونشست و فروچاله های شهری کاملا نمایان و به حد بحرانی رسیده است. این موضوع اجزای و زیرساختهای تحت مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و امکان رخداد سوانح بحران زا در حوزه‌های شهری و در مسیرهای حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و در سایت‌های فرودگاهی بوجود می آورد. در این مقاله ضمن بررسی سوابق مطالعات در خصوص موضوع فرونشست، دلایل آن و اثرات ان در سایر کشورها، اقدامات پیشگیرانه، از منظر مدیریتی و مهندسی همراه با ارایه چک لیستهایی جهت بررسی دلایل وقوع ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها