مروری بر عوامل ایجادکننده فروچاله و تأثیر نوع خاک بر شکل گیری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Malayer university

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ایران

10.22034/road.2022.323699.2017

چکیده

بررسی عوامل موثر بر ایجاد فروچاله ها و تاثیر نوع خاک بر شکل گیری آن در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فرونشست ها می توانند موجب تخریب سیستم های آبیاری و خاک های حاصلخیز کشاورزی ، خسارت به چاه ها در منطقه های فرونشست روستایی و شهری ، تغییر هیدرولوژی منطقه و ایجاد سیلاب شوند و به طور معمول خسارت‌های ناشی از فرو نشست ها و شکاف های زمین ترمیم ناپذیر پرهزینه و مخرب می باشند . پس از شناخت مکانیزم فروچاله ها و تامین داده‌ها و اطلاعات کافی از محل ، شرایط لازم جهت تجزیه و تحلیل داده ها فراهم می آید در این شرایط داده های جمع آوری شده اساس کار را برای تفسیر و شناخت شرایط و اشکال مختلف کار است که در وقوع فروچاله ها موثر هستند را فراهم می آورد.این بررسی براساس جمع آوری اطلاعات از طریق منابع اسنادی ، کتابخانه ای ، تجربی و روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. بصورت کلی نتایج حاکی از آن است که برای کنترل این پدیده باید الگوی مصرف آب عوض شود. فاضلاب‌ها تصفیه شده و مجدداً به مصرف کشاورزی برسد. کشاورزی در بعضی نقاط متوقف شود. از کشت محصولات پرآب بر، در مناطق کم آب جلوگیری بعمل آید تمام چاه‌های غیرمجاز بسته و پلمپ شود و برداشت آب زیرزمینی در مناطقی ممنوع شود و برنامه نگهداشت ذخیره آب در دستور قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها