بررسی خرابی شیارشدگی در مخلوط‌های آسفالتی و راهکارهای بهبود آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

10.22034/road.2022.337945.2041

چکیده

در سال‌های اخیر با توجه به کاهش طول عمر خدمت‌دهی روسازی راه‌ها و افزایش چشمگیر هزینه‌های تعمیر و نگهداری، برای برآورده کردن نیازها از جمله حمل‌ونقل بدون تأخیر در حوزه محصولات تجاری و صنعتی، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و همچنین ایمنی و کیفیت مناسب سواری، راه‌ها و روسازی آن‌ها مستلزم عملکرد بهتر و مقاوم‌تر در برابر خرابی‌های گوناگون از قبیل شیارشدگی، ترک خوردگی، عریان شدگی و ... می‌باشند. هرکدام از این خرابی‌ها با مکانیزم‌های مختلفی در روسازی ایجاد گردیده و عواملی از قبیل خصوصیات مخلوط آسفالتی، قیر، شرایط آب و هوایی و بارگذاری ترافیک باعث تشدید و توسعه این خرابی‌ها می‌گردد. در طی سالیان اخیر محققان و پژوهشگران روش‌ها و راهکارهای مختلفی برای بهبود عملکرد روسازی‌ها در برابر خرابی شیارشدگی ارائه کرده‌اند. در این تحقیق به بررسی و مقایسه رویکردهای مختلف جهت بهبود عملکرد روسازی آسفالتی در برابر خرابی شیار شدگی از قبیل اصلاح دانه‌بندی و بهبود قفل و بست سنگدانه‌ای، استفاده از مواد افزودنی و اصلاح‌کننده‌ها، به‌کارگیری سیستم‌های روسازی نیمه انعطاف‌پذیر و استفاده از تراشه‌های آسفالت بازیافتی پرداخته شد و مزیت و معایب هر روش نیز به تفصیل بیان گردید. در مجموع نتایج این بررسی و مقایسه نشان داد که استفاده از افزودنی‌ها و اصلاح‌کننده‌های مختلف و تراشه‌های آسفالت بازیافتی تحت شرایط ویژه و کنترل‌شده می‌تواند باعث بهبود عملکرد روسازی در برابر خرابی شیارشدگی گردند.

کلیدواژه‌ها