مطالعه مروری بر انواع روش‌های نوین تشخیص خرابی در روسازی بر اساس قابلیت پیزو-مقاومتی در بتن خودحسگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه تربیت دبیر رجایی تهران، ایران

10.22034/road.2022.360617.2087

چکیده

نظارت و رصد سلامت سازه در قبل و حین مرحله‌ی بهره‌برداری به ناظران این امکان را می‌دهد که نسبت به خسارات مالی و جانی احتمالی بتوانند رویارویی بهتری با آنها داشته باشند برای تشخیص خرابی در سازه‌های بتنی از جمله روسازی‌ها نیاز به بررسی سطحی و زیر سطحی است. در این مقاله سعی شده مرور خلاصه ای از چند روش توسعه یافته شده بر مبنای خاصیت پیزو مقاومتی در بتن ها به منظور ارزیابی سطح خسارت در بتن از دیدگاه مقاومت شکست، روش الکترودهای متوالی، روش مش مقاومتی و روش توموگرافی مورد نظر این تحقیق بود.. برای این منظور رایج ترین بتن های خود حسگر ساخته شده با روش های تشخیص خرابی متفاوت, برای شرایط بارگذاری مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در نهایت به موضوع استفاده از این بتن های خودحسگر در نظارت بر وضعیت خرابی در روسازی‌ها پرداخته شده است که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته این روش ها برای نظارت بر وضعیت خرابی روسازی‌ها مناسب هستند. همچنین در انتها به بررسی روش توموگرافی و استفاده از آن در تشخیص خرابی در یک دال بتنی تحت بارگزاری تسریع شونده پرداخته شد نتایج نشان داد روش نظارت تصویری توانایی دقیقی در تشخیص خرابی حتی از زیر سطح رویه بتنی و قبل از اینکه خرابی به روی سطح بیاید و دیده شود، ارائه می دهد. از این رو دقت و پیشبینی اینگونه روش ها قطعا کلید توسعه زیرساخت های هوشمند و راه های آینده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها