امکان‌سنجی و اولویت‌بندی احداث پیاده راه در معابر شهری با استفاده از مدل تحلیل سلسه مراتبی AHP (مورد پژوهشی: کلانشهر قم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه گلستان

چکیده

توسعه شهری و ماشینی شدن زندگی در دهه‌های اخیر، مسبب عمده کم تحرکی و بروز بیماری‌های مختلف قلبی و عروقی در شهروندان شده است و علاوه بر آن فضای شهری را ایستا و فاقد حس نشاط و شادابی نموده است. بر این اساس شهر سازان و برنامه‌ریزان شهری از دهه 80 به بعد رویکرد توسعه فضاهای قابل پیاده روی را در جوامع خود دنبال نموده اند.شهر قم نیز به عنوان یکی از هشت مادر شهر برتر کشور از کمبود فضای قابل پیاده روی که حس نشاط را به زندگی شهروندان می افزاید محروم می باشد و هر چند که در سال‌های اخیر تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته است اما با توجه به این مطلب که شهر قم از جمله شهر‌های زیارتی و جذب گردشگر است، به‌نظر می‌رسد کافی نباشد. بر این اساس دراین پژوهش که با هدف امکان سنجی و اولویت بندی احداث پیاده راه صورت گرفته است سعی شد با تکیه بر مدل تحلیل سلسه مراتبی AHP محدوده‌های مناسب برای این امر مشخص گردد که در نهایت پس از طی فرآیند پژوهش محور‌های چهار مردان، صفائیه ، ارم ، امام حسین ، زنگارکی ، 20 متری امام حسین ، لقمان و بلوار پیامبر اعظم برای این امر مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها