نویسنده = صحاف، سید علی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل آماری مرتبه دوم بافت خرابی های روسازی آسفالتی بر پایه الگوی باینری محلی در حوزه مکان و تبدیل موجک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1397

رضا شهابیان مقدم؛ سید علی صحاف


2. بررسی کاربرد سامانه های لیزری در مدیریت روسازی (PMS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

شهریار رحیمی؛ سید علی صحاف