نویسنده = گنجی زهرایی، هادی
تعداد مقالات: 4
3. ارایه مدل تابع هزینه تعمیر و نگهداری آزادراههای ایران

دوره 25، شماره 92، پاییز 1396، صفحه 75-80

هادی گنجی زهرایی