نویسنده = بخشی‌پور صداپشته، آرش‌
تعداد مقالات: 3
2. معرفی و بررسی روش حفاری NATM در صنعت تونل‌سازی و مترو

دوره 24، شماره 87، تابستان 1395، صفحه 109-114

آرش‌ بخشی‌پور صداپشته