نویسنده = شادمان لاهیجی، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی فنی خطوط قطار شهری تهران

دوره 27، شماره 99، تابستان 1398، صفحه 79-93

فروغ شادمان لاهیجی؛ فائزه شادمان لاهیجی؛ محمد جواد کاملی