نویسنده = نجیبی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت پارکینگ ساکن خیابان حکیم نزاری بیرجند براساس مطالعات ترافیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

محمد اکبری؛ عبدالرحمن مصطفائی؛ فاطمه نجیبی؛ مهدی صمدی فرد