نویسنده = محجوب، امیر
تعداد مقالات: 1
1. مدل مفهومی تنش برشی بستر در پل‌های تک دهانه محافظت شده با سنگچین

دوره 27، شماره 101، زمستان 1398، صفحه 91-104

امیر محجوب؛ فواد کیلانه‌ئی