دوره و شماره: دوره 25، شماره 91، تیر 1396، صفحه 77-158 
1. بررسی مشخصات و ویژگی‌های آسفالت رنگی

صفحه 77-86

ابراهیم میرزایی؛ سیدمحمد قائمی؛ علی اکبری‌مطلق


2. مروری بر مخلوط میکروسرفیسینگ و بررسی امکان استفاده از مواد بازیافتی در آن

صفحه 87-100

مصطفی پورسلطانی؛ ابوالفضل عطاالهی؛ سعید حسامی؛ ابراهیم حسامی


3. بررسی مشخصات رئولوژی قیرهای اصلاح شده با گیلسونایت

صفحه 101-108

فرشاد قطب؛ محسن زاهدی؛ سید شهاب حسنی نسب؛ مجید کریمی