نویسنده = امید علی عادلی
ارائه چارچوب عوامل موثر بر رقابت‌پذیری شرکت‌های هواپیمایی

دوره 31، شماره 115، تیر 1402، صفحه 283-306

10.22034/road.2022.324870.2021

محمد حسن ملکی؛ رضا رضایی؛ امید علی عادلی؛ محمد مهدی رحیمیان اصل