نویسنده = سجاد عبدی شیجانی
بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر انتخاب شیوه حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی، شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/road.2023.350513.2067

سجاد عبدی شیجانی؛ سجاد علیزاده؛ سید محمد حسین دهناد


افزایش سهم استفاده از دوچرخه در سفرهای روزانه شهری با انتخاب سامانه دوچرخه اشتراکی مناسب (مطالعه موردی: شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/road.2024.411463.2191

سجاد عبدی شیجانی؛ سید محمد حسین دهناد؛ علی ریاضی