نویسنده = پریسا بازدار اردبیلی
بررسی سهم ترانزیت در بخش حمل‌ونقل ریلی کشور از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

پریسا بازدار اردبیلی


بررسی امکانسنجی استفاده از منابع درآمدی پایدار برای ارائه خدمات حمل-ونقل جاده‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

پریسا بازدار اردبیلی؛ پیمان پژمانزاد


مدل ARDL غیرخطی از پویایی شاخص قیمت بخش حمل‌ونقل

دوره 31، شماره 116، مهر 1402، صفحه 65-82

10.22034/road.2023.377591.2124

ابوالفضل غیاثوند؛ پریسا بازدار اردبیلی


نقش آموزش در بهره‌وری سرمایه انسانی بزرگسال در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای باری

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 165-178

10.22034/road.2022.374369.2117

قدرت الله امام وردی؛ پریسا بازدار اردبیلی


ارائه مدل اقتصادی تخصیص بهینه منابع در پروژه‌های احداث راه‌ها

دوره 30، شماره 111، خرداد 1401، صفحه 129-144

10.22034/road.2022.328809.2030

پریسا بازدار اردبیلی؛ سمیه صحرایی


رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی زیست‌محیطی )مطالعه موردی: بخش حمل‌ونقل ریلی کشور(

دوره 26، شماره 96، مهر 1397، صفحه 189-198

پریسا بازدار اردبیلی؛ پیمان پژمان‌زاد