نویسنده = رضوان باباگلی
بررسی تاثیر نانو لوله کربنی بر خصوصیات رئولوژیکی قیر

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 313-328

10.22034/road.2023.182195

رضوان باباگلی؛ سعید حامدی


ارزیابی مقاومت و دوام روسازی بتنی با استفاده از نانو لوله کربنی

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 345-358

10.22034/road.2023.182199

محسن عموزاده عمرانی؛ رضوان باباگلی؛ مهراوه حصیرچیان؛ سجاد آلکا


بررسی خصوصیات عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی اصلاح شده با پلی فسفریک اسید

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 291-300

10.22034/road.2023.165155

رضوان باباگلی؛ امیرحسین حسین‌پور‌عسگر