نویسنده = محمد مهدی خبیری
مروری برآزمایش‌ها و حدود مشخصات سنگ‌دانه مخلوط آسفالتی برای ایجاد مقاومت لغزشی مناسب در روسازی آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22034/road.2024.453387.2277

احمد منصوریان؛ محمد مهدی خبیری؛ شاهین شعبانی


بررسی تاثیر مشخصه‌های فنی مصالح سنگی بر میزان تراکم لایه‌ی اساس به روش سطح پاسخ

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 147-164

10.22034/road.2022.357646.2079

میلاد راستی؛ محمد مهدی خبیری؛ مجتبی رجبی بهاءآبادی