نویسنده = آیدین پارساخو
پایش وضعیت جاده‌های موجود در طرح جنگلداری شصت کلاته گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

Mohsen Mostafa؛ آیدین پارساخو


بررسی مروری روش های زیست مهندسی تثبیت شیروانی های خاکی جاده های جنگلی

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 181-194

10.22034/road.2022.326299.2027

زهره غلامی؛ آیدین پارساخو؛ مجید لطفعلیان؛ ایوب رضایی مطلق


پایش وضعیت جاده‌های موجود در طرح جنگل‌داری شصت کلاته گرگان

دوره 28، شماره 102، فروردین 1399، صفحه 141-154

محسن مصطفی؛ آیدین پارساخو


راهکارهای کاهش اثرات محیط‌زیستی جاده‌های جنگلی

دوره 23، شماره 84، مهر 1394، صفحه 189-200

آیدین پارساخو؛ محسن مصطفی؛ مجید لطفعلیان