نویسنده = محمود عامری
مروری بر ارتقای عملکرد خودترمیمی مخلوط آسفالتی با استفاده از کپسول‌های حاوی جوانساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/road.2023.387899.2148

محمدامین حسین زاد درخشان؛ محمود عامری