نویسنده = علیرضا رشیدی کمیجان
بهینه سازی مسئله مسیریابی وسایل حمل پول با در نظر گرفتن ریسک مسیر (مطالعه موردی بانک شهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/road.2023.348928.2061

محمد شفیع خانی؛ علیرضا رشیدی کمیجان؛ حسن جوانشیر


برنامه ریزی پرواز در افق زمانی کوتاه مدت

دوره 25، شماره 92، آذر 1396، صفحه 45-60

علیرضا رشیدی کمیجان؛ نسیبه جمشیدی