نویسنده = مهدی خداداد
ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی اصلاح شبکه معابر کلانشهرتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22034/road.2022.343492.2051

فاطمه عزیزی؛ اعظم مرادی؛ مهدی خداداد


ارزیابی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در زیباسازی معابر کلانشهر تهران

دوره 31، شماره 116، مهر 1402، صفحه 201-210

10.22034/road.2022.311519.1986

جواد حاجی علی زاده؛ شیوا ولایتی؛ مهدی خداداد


تحلیلی بر اثرات اقتصادی حمل و نقل در شهر گرگان

دوره 29، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 85-94

10.22034/road.2021.90591

فضل اله اسمعیلی؛ مهدی خداداد؛ مریم شیراوند