نویسنده = فرزانه نظری زاده
تحلیل کیفیت خدمات حمل و نقل مسافری در راه آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

فرزانه نظری زاده؛ محمود فخرایی گشتی؛ حمید علیپور صبحی؛ الهام فاطمه اسمعیلی


مدل سازی و هزینه‌یابی تأخیر قطارهای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

دوره 30، شماره 111، خرداد 1401، صفحه 109-128

10.22034/road.2021.314505.1993

فرشاد صادقیان یکتا؛ حمید علیپور صبحی؛ فرزانه نظری زاده