نویسنده = مهناز یداللهی
بررسی نقاط حادثه خیر شهر شیراز از نظر تصادفات عابر پیاده در تابستان سال 1396

دوره 28، شماره 103، تیر 1399، صفحه 81-88

نرگس شمس الدینی؛ مهناز یداللهی؛ حمیدرضا طباطبایی؛ محمد سهراب مقدم