نویسنده = مهدی زال نژاد
ویژگی‌های ساختاری در مخلوط‌های آسفالت بازیافتی سرد: شناخت ریزساختار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22034/road.2023.410558.2186

حسن زیاری؛ حسین توکلی؛ مهدی زال نژاد


مکانیسم خودترمیمی در قیر و روسازی‌های آسفالتی

دوره 29، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 53-74

10.22034/road.2021.125335

مهدی زال نژاد؛ ابراهیم حسامی